J

J

Er worden in de grafische wereld verschillende vaktermen gebruikt, zoals elk vak zijn eigen specifieke vaktermen heeft. Ik heb verschillende termen verzameld en uitgelegd in woorden en soms met een foto of illustratie.

JPEG

JPEG is een een bestandstype dat wordt gebruikt voor het digitaal opslaan van afbeeldingen. Het is een compressietechniek die is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group.

De manier van opslaan gaat niet zonder enig kwaliteitsverlies, maar is een compromis tussen beeldkwaliteit en bestandsgrootte.