E

E

Er worden in de grafische wereld verschillende vaktermen gebruikt, zoals elk vak zijn eigen specifieke vaktermen heeft. Ik heb verschillende termen verzameld en uitgelegd in woorden en soms met een foto of illustratie.

E-commerce

Het electronisch, met behulp van de computer, verkopen van producten en diensten.

Emulsie

Een laag op een filmrol of lithografische film die gevoelig is voor de inwerking van licht.

Envelop

Een omhulsel, meestal van papier, voor brieven en kaarten. [omslag, briefomslag]

Epiloog

Nawoord toegevoegd aan een boek of film. Dient als samenvatting of stof tot nadenken. 

EPS

EPS (Encapsulated PostScript) is een bestand dat een afbeelding bevat in de taal PostScript. PostScript is een programmeertaal die afbeeldingen kan beschrijven. Een eps bestand kun je be- en verwerken met een grafisch programma als Photoshop en Illustrator.

Extensie

Code in een bestandsnaam, na de punt, om het type bestand aan te duiden. Bijvoorbeeld .png, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff.